KRS 0000114888 

tel.: 42 716 11 66 fax: 42 716 36 72 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 22, 95-100 Zgierz.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www.pec-zgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane:

  1. w celu realizacji usługi parkingowej, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę może Pan/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt X
  2. w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO). Zgodę może Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt XI
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu:

a. Wycofania Pani/Pana zgody
b. zakończenia umowy lub okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów i wynikającego z przepisu ustawy.
c. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z z tą umową zostaną niezwłocznie usunięte.
d. Odbiorcy danych:

Nasi partnerzy, czyli firmy, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi prawnej i księgowej naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.

e. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

f. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

  1. dobrowolne   lub
  2. niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (np. zawarcie umowy sprzedaży energii)

g. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w żadnym procesie przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

h. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Wniosek do obslugi praw podmiotu danych.pdf)Wniosek RODOZałącznik Nr 9 wzor wniosku do obslugi praw podmiotu danych